Thông tin thanh toán

Công ty TNHH MTV SX-TM Mỹ Phẩm Nguyễn Thanh
Địa chỉ : 78D Khu phố 4 – Phường 5 – TP. bến Tre
Tên sản phẩm : HERA
SĐT : 0974 816 839 – 01633 064 085 – 0963 282792
Tài khoản giao dịch :
+ Nguyễn Ngọc Quế Thanh – 0102.450.941 – Đông Á CN Bến Tre
+ Nguyễn Ngọc Quế Thanh – 710.120.512.5283 – Agribank cn bến tre
+ Nguyễn Ngọc Quế Thanh – 0241004084605 – Vietcombankcn Bến Tre