Chính sách Vận Chuyển

Công ty TNHH MTV Mỹ Phẩm Nguyễn Thanh
Địa chỉ : 478C7, Kp3, Ca Văn Thỉnh, P. Phú Khương, Tp. Bến Tre
Tên sản phẩm : HERA
SĐT : 0333 064 085
Tài khoản giao dịch :
+ Nguyễn Ngọc Quế Thanh – 0102.450.941 – Đông Á CN Bến Tre
+ Nguyễn Ngọc Quế Thanh – 710.120.512.5283 – Agribank cn bến tre
+ Nguyễn Ngọc Quế Thanh – 0241004084605 – Vietcombankcn Bến Tre